Stempel Freiberg

Stempel Freiberg

Stempel Freiberg

Werner-Voss-Damm 54b
12101 Berlin

Telefon: (030) 752 11 26
Telefax: (030) 752 30 36
E-Mail: stempel-freiberg@gmx.de

Leistungen:

  • Stempel, Schilder, Drucksachen, Prägezangen, Aufkleber, Golfballstempel, Metallstempel, Paginiermaschinen, Sonderbänderstempel, Räderstempel, Stempelkissen, Laserbeschriftungen

Website:

http://www.stempel-freiberg.de